FRAUNA

Frognervegen 1

2016 Frogner

Tlf: 94 17 22 77

post@frauna.no

FROGNER LUNSJBAR AS

 

HISTORIEN 

Frauna er opprinnelig Frogner Lunsjbar som opprinnelig var Kafé Mat og Glede som opprinnelig var en blomsterbutikk. Innehaver Kari-Anne drev blomsterbutikk på Frogner, men ønsket nye utfordringer i 2011. I 2012 sto kafeen klar til glede for lokalbefolkningen på Frogner.

Kafé Mat og Glede ble så begravet sammen med 2015. Opp av asken sto Frogner Lunsjbar som en Fugl Føniks med en fantastisk åpningsfest 15. januar 2016. Da var det ny eier, nye mennesker, ny meny, nytt konsept og nytt interiør. Frogner Lunsjbar, "Lønsjen" på folkemunne har siden den gang vært med på å sette 2016 Frogner på kartet med en hel haug av arrangementer og festlige kvelder. Særlig nevnes Lønsjen Minifestival, utallige band, OperaPub, stand-up, foredrag og diverse temafester for ikke å glemme Statsteatret, Ingrid Olava og Eldar Vågan på og i samarbeid med Frogner kultursenter. 

NAVNET FRAUNA

Vi brukte mye tid på navnevalget. Vi ville aller helst ha med oss begrepet Lønsjen videre, og vi er glade i Frogner Lunsjbar. Likevel innså vi at det ble for snevert og lokalt og pekte en retning som var for begrensende.

Vi har hele tiden vært opptatt av Frogner som sted. Vår historie og vår identitet. Etter mange forslag og mye tenking kom navnet på koret som i sin tid ble etablert på Frogner, nemlig Fraunakoret opp. Kormedlemmer har fortalt at det spilte på den gamle (veldig gamle) måten å skrive og uttale Frogner på. Det har festet seg av en eller annen grunn og vi kan takke Kåre og Lillian Skjørsæter for den innsikten i dag.

 

I Sørum bygdebok (bind 5) hvor Frogner er behørig beskrevet og omtalt kan man lese på side 34:

NAVNET FROGNER

Frogner er et navn som finnes i mange bygder, og som kanskje går tilbake til den tida da det nåværende bosettingsmønsteret tok form tidlig i vår tidsregning eller ennå tidligere. Det antas at de eldste formene med førsteledd Fraun har sammenheng med ordet frau i betydning gjødsel, altså et sted som ble gjødslet. Dette har blitt tolket slik at navn med ordet fraun ble gitt steder som ble gjødslet i motsetning til andre jorder, som ble dyrket til de ble utpint. Navnet Fraun ble brukt helt frem til 1500-tallet, og man kan spore det tilbake til slutten av 1300-tallet.

 

Det ble altså svært tidlig konkludert med at Frogner var et sted for fremtiden og man anså det som formålstjenlig å gjødsle jordene for å holde liv i dem. Å gjødsle jorda var ansett for å være en mer avansert form for jordbruk og ga opphav til den første faste bebyggelsen.

Når vi leste dette falt brikkene på plass. Ikke nok med at vi kan beholde navnet Frogner, riktignok den gamle skrivemåten, men betydningen gjødsel gir også et perfekt utgangspunkt for det vi ønsker å være. Frauna skal nettopp være gjødsel. Gjødsel til nærmiljøet, gjødsel i livene til folkene som besøker oss, gjødsel til kulturlivet og gjødsel til de som jobber der og som hver dag gjør dagene meningsfulle både for seg selv og alle gjestene våre.

Frauna gjødsler livene våre.

FOLKA BAK FRAUNA

Alex Nyhus - Kjøkkensjef og medeier

Alex har 20 års erfaring i bransjen, inklusive mange år i utlandet. Fagbrev som kokk fra 2003. Meget allsidig på kjøkkenet, men en klar forkjærlighet for kjøtt. I alle former. Han bruker helst kortreiste råvarer, men kompromisser ikke på kvalitet. 

ROY MERLI - Daglig Leder

Roy er daglig leder og sammen med Eva, innehaver. Best liker han tittelen Kultursjef. Primus motor og delaktig på alle plan av driften - med unntak av kjøkkenet.

TANYA - SERVITØR

Tanya er vårt nyeste tilskudd. Hoppet rett inn og serverer deg med stødig hånd og et vennlig blikk. Tanya har 12 års erfaring fra restaurantverden, hun har også drevet hotell med kokkemannen sin.

 

ANETA - SERVITØR

Aneta har vært med oss på reisen fra Lønsjen til Frauna. Alltid blid og tar i et tak alle steder. Aneta har vokst fra å være en dame bak disken på Lønsjen til å bli vårt sikreste kort som alltid gjør det lille ekstra og som sørger for den gode opplevelsen. 

 

EVA  - ØKONOMI OG HR

Eva er vår alles mor som holder orden på oss. Utstrakt erfaring med økonomi, administrasjon og personalhåndtering. BI-utdannet, uten at vi bruker det mot henne.

ADAM -PIZZAKOKK

Frauna sikret seg en pizzakokk med internasjonal erfaring. Han er vårt nyeste tilskudd og viser seg å være et funn av en pizzakokk som har god forståelse av hva Frauna skal være. Du er solgt når du har smakt. Han lager alt fra bunn av med en nerdete kjærlighet til sine egne bunner.