top of page

KULTUR

Frauna skal være både en kulturbærer og en arena for kulturformidling. Kultur betyr så mangt, men for deg som gjest skal du kjenne igjen verdiene våre, inspirere, begeistre og berike. I tillegg tar vi med oss mangfold som er viktig for oss. Vi skal være en arena for alle. Nesten. 

Vi har en liten scene vi benytter flittig. Vi nevner band, DJs, trubadurer, stand-up, operasangere, kor, foredrag og når lysten tar overhånd - karaoke.

De tingene vi ikke kan arrangere hos oss gjør vi i samarbeid med Frogner Kultursenter som huser helt opp til 550 mennesker.

bottom of page